3/5/17

κοίταγες με όλα σου τα μάτια κλειστά, τι να διαβάσει κι ο καταρράκτης?

-μάτια ανοιγμένα στις αιτίες-