13/5/17

λίλυ


Ρηγματωμένος καιρός
σε γόνυ κλινόν
θραύσματα κρύσταλλα
 η κούκλα
κοιτάζει αλλού
κήπος εισχωρεί απαλά
στη βιτρίνα τού καιρού
η κούκλα επιστρέφει
δυο μπούκλες μαλλιού
ακέφαλη
άναρθρη
μπαινοβγάζοντας
χέρια και πόδια
την στήσαν πάλι
την λέγαν Λίλυ
το κεφάλι
κυλάει πάντα
στο κάτω μέρος του κρεββατιού

©ΑΡ, Μάιος 2017