20/2/17

24η μέρα


πάντα αργά ένα αργά, αμείλικτα παρόν στο αργά ένα παρόν, απειλητικά σιωπηλό το κανένα μέλλον

αργά για παρελθόν

πάντα αργά οι παγίδες στο κλείδωμα του νου