23/1/17

10η μέρα

http://www.imdb.com/title/tt2764784

δεν  θέλω να ξέρω
αποστροφή προσώπων
δεν θέλω να με ξέρω
αποστροφή προσώπων
δεν θέλω να με ξέρεις
αποστροφή προσώπων
ό,τι γνωρίσαμε, γνωρίσαμε
ούτε γνωρίσαμε
ούτε ξέρουμε
είναι όμως Γενάρης
του κρύου και των παρελθόντων…
speaking low
επιστροφή προσώπων
στρογγυλών, τετραγωνοειδών
μακρουλών/
επιστρέφοντας
στον χαμένο ορίζοντα του σύμπαντος
-θέλω να μάθω πια-

https://youtu.be/rkAHi2wNSsc