13/8/16

Βολτάροντας σε στέππες
του  πέρα νου
πάντα η  έλξη
εκείνης της ερήμου
ενός παρ’ ολίγον πνιγμού.
αταβίζοντας
αβύσσους
αυτού τού μόνου
γκρεμού.- 
©AR

οι δεκάδες από τις 4 στις 6 και βάλε πια... έτσι είναι...

 ίδια η μέρα, Σάββατο, 13 Αυγούστου....

κοινά πάθη:


κάποτε Πορτογαλίες και Βραζιλίες ήσαν "εξωτικά" μέρη, όχι για μας, φυσικά...

Ashes to ashes, dust to dust....