4/6/16

λόγω της μέρας...(…) Η σιωπή είναι μόνο
 το μέσα
των αμυχών

Ξέντυτες
πάλι οι ψυχές (…)

-απόσπασμα- προδημοσίευση ©ΑΡ
Did you ever go clear?