18/6/16

μισαλλοδοξία = ίσως δολοφονία

όταν η μισαλλοδοξία προξενεί τέτοια δολοφονία,
κρίμα στο νέο αυτό κορίτσι με ιδανικά, όνειρα κι ελπίδες για ένα καλλίτερο μέλλον
Κρίμα...
τον δολοφόνο της μπορεί να βγάλουν τρελλό και σε λίγα χρόνια να είναι ωραίος απελεύθερος, το κορίτσι, τι έφταιγε? οι ιδέες του, σαφώς, οι προσπάθειές του για ένα  καλλίτερο μέλλον, σαφώς. Πάντα θα "ενοχλούν" σαν μύγες άνθρωποι σαν την  Τζο Κοξ. she rests in peace.

http://www.reuters.com/news/world

http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/jo-cox-global-aid-worker-to-labour-adviser

http://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/06/jo-cox-represented-best-parliament-and-best-labour
στο καλό κοπέλλα μου, άξιζες καλλίτερα...

αν ήταν να θυμώσει κανείς, αυτές τις ημέρες θα είχε πολλές αφορμές, από κείνους που νέμονται εξουσία που δεν τους αναλογεί και, αθάνατε Γιώρ...