6/4/16

βολτίτσες

Βολτάροντας σε στέππες
του  πέρα νου
πάντα η  έλξη
εκείνης της ερήμου
ενός παρ’ ολίγον πνιγμού.
αταβίζοντας
αβύσσους
αυτού του μόνου
γκρεμού.-Φέγγος

Τις νύχτες της αστροφεγγιάς
η κακοποιημένη σιγή
δεν τολμάει να διαμαρτυρηθεί
Λέει μέσα της:
θαρθούν άλλοι θορυβούντες
εν κορυβαντία
Μπορεί και περιπλανώμενοι νεκροί
σε γήλοφους
ή
σε κοιλάδες βαθύεσσες.
Κάτι θαλάσσιους παφλασμούς
εισέπραξε
δεν είχε να γυρίσει ρέστα.
Πάλι θα χρωστάει
στο σύμπαν.-
Σεπτ. 2012
©ΑΡ