19/4/16

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΘΡΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

http://argolika.gr/?p=7878
Του οφείλουμε όλοι.. Για τους μη Αναπλιώτες, ο Μακάριος ήταν ο τεχνικός μηχανής στον παραδοσιακό κινηματογράφο Τριανόν, παλιό τζαμί, πάνω στην πλατεία.
Μας έμαθε το φίλμ, τις σκηνές, τα πάντα.
Και κολύμπι.
Άξιος, έστω και στα βαθιά γεράματα, τ' Ανάπλι του το όφειλε.
Δυστυχώς οι τελετές του είδους έχουν για κοινό πολιτικάντηδες του είδους και το σύνηθες παπαδαριό του είδους. Δυστυχώς...
Χαλάλι του του κυρ' Κώστα, ζωντανός θρύλος.