20/2/16

1ο συμπόσιο αργολιδαίων γραφιάδων...

Ετοιμάζεται δύο χρόνια, Μάρτιος-Μάιος 2016 σε όλη την Αργολίδα:

http://ts.uop.gr/syngrafeisargolidas-symposio/index.php/parousiasis/katalogos-poiiton