8/8/14

ΘΕΟΣ ΚΙ ΑΥΤΟΣ..


Μέσα

σε μια μπόρα Θεού

ισχναίνουν

οι κοιλότητές μας

όλες/

Τι κι αν νίβεται

και μας ξεπλένει

χάσαμε τα μαλακτικά

της αφής

η καταβύθιση

χωρίς

εχέγγυα ανάδυσης.

Κι αν πνιγούμε

κειμέσα

                             και λοιπόν;

                                                      και λοιπόν τι;

Τι εξασφαλίζεται?

αφού Θεός

                                 δεν δείχνεται

σ’ ένα ρυάκι περίλυπο

ομνύουμε.


2014, August