25/5/14

και πάλι και πάλι

ευχαριστείες και πάλι και πάλι και πάλι για την ευγενική φιλοξενεία στον αγαπημένο Γιώργη που μοιραζόμαστε τόσα πολλά....:
http://regardingpoetry.wordpress.com/

http://youtu.be/U8VdwskbCCE