4/5/14

μικροί απολογισμοί


Μετρονόμος

Τώρα  που τα χρόνια

αυγαταίνουν

και ο μετρονόμος

χτυπάει με δεκαετίες

Δεν υπάρχει χρόνος,

τον κατάπιαν οι καιροί.

Δεν υπάρχει καιρός,

τον ήπιε ο χρόνος.

Στην ξερή όχθη  του ποταμιού

θύω,

Στον χρόνο που τώρα είναι κενός

γονατίζω.

Στον καιρό που τώρα είναι φτενός

κλαίω.


Μάρτιος 2011
cenote


http://youtu.be/bffnHm2DnHM

αν ήταν να θυμώσει κανείς, αυτές τις ημέρες θα είχε πολλές αφορμές, από κείνους που νέμονται εξουσία που δεν τους αναλογεί και, αθάνατε Γιώρ...