5/3/14

Φίλοι Τρένου Αργολίδας: Πως ξεκίνησε ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα – Η μεγάλη...

Φίλοι Τρένου Αργολίδας: Πως ξεκίνησε ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα – Η μεγάλη...: Λίγες δεκαετίες μετά την πρώτη επί σιδηροτροχιών ατμομηχανή που επινόησε ο George Stephenson , στη φτωχή Ελλάδα ο Αλέξανδρος Μαυροκορ...