29/9/13

ΜΠΑΡΜΠΑ-ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΦΑ

Λίγο "μυστήρια" μας τα λέει ο μπαρμπα-Μανώλης, ανακατεύοντας Εκκλησίες και Χριστιανοσύνες, ε, είναι και η ηλικία, πώς να το κάνουμε; μυαλό είναι αυτό, εδώ φύρανε το δικό μας.
Του λοιπού, χαρείτε τον: http://gr.news.yahoo.com/γλέζος-χρυσή-αυγή-υπάρχει-και-στη-δικαιοσύνη-και-111055522.html